Xuyên Qua Chiến Quốc Làm Vương Tử

Xuyên Qua Chiến Quốc Làm Vương Tử

  • Số Chương :
  • 38
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1133

DS Chương Đọc Truyện

Một con mọt sách mê truyện trong lúc tình cờ bị xuyên vào một bộ truyện mà mình đang theo dõi, càng bất ngờ hơn là vào một tộc nhân của sơn tộc vùng rừng núi.  Hãy theo dõi bước chân trở thành Vương Tử của hắn, kẻ hùng mạnh nhất thời điểm bấy giờ. p/s: truyện đợt trước tác có đăng ở một trang kh...
Xem thêm