Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

  • Số Chương :
  • 156
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 21577

DS Chương Đọc Truyện

Độ dài: 500+ (Còn đang tiến hành)Cuộc sống của Mộ Ngôn  có thể nói đã trãi qua hầu hết mọi việc ở vô số thời đại, đến phút cuối cùng cũng được giải thoát chứ nghĩ sau khi chết thì sẽ chấm dứt mọi chuyện nhưng đâu ngờ lại còn bị trói định hệ thống là thế nào?!!Khế ước một ký chủ lai lịch không rõ,...
Xem thêm

Danh sách chương