Xuyên Không Thành... Cục Đá

Xuyên Không Thành... Cục Đá

  • Số Chương :
  • 14
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1400

DS Chương Đọc Truyện

một linh hồn không nhớ gì về kiếp trước, chỉ còn nhớ được mình đến từ địa cầu, là một tiểu nhân vật không hơn không kém. con đường xuyên không tu chân tưởng chừng đã trở thành vô vọng khi biết mình xuyên không thành một... cục đá nhưng thật không ngờ hắn lại được lựa chọn sau khi tích đủ nguyên khí...
Xem thêm