Xuân Thu Bút

Xuân Thu Bút

  • Số Chương :
  • 28
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 5854

DS Chương Đọc Truyện

Một mũi kiếm có thể lấy mạng người, nhưng Xuân Thu Bút mà giết là giết danh dự người ta, giết linh hồn người ta chứ không phải chỉ là giết thể xác. Một người khi chết là chấm dứt mọi sự. Nhưng nếu bị Xuân Thu Bút động tới, không cần giết chết, người ấy cũng bị đưa ra công luận võ lâm. Bút đã hạ thì...
Xem thêm