Xú Khách Vô Hình Chưởng

Xú Khách Vô Hình Chưởng

  • Số Chương :
  • 48
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1705

DS Chương Đọc Truyện

Hai sư huynh đệ đồng môn, một người có cái tâm quân tử, lương thiện còn một người thì xảo quyệt gian trá. Sư phụ của họ ra lệnh tìm đến Hồi Xuân Cốc để xin viên Hồi Xuân Hoàn, một là trị chứng tàn phế, hai là để thử thách cơ trí và bản lãnh, nếu ai đoạt được thì sẽ được tiếp nhận chức chưởng môn của...
Xem thêm