Vũ Phá Cửu Hoang

Vũ Phá Cửu Hoang

  • Số Chương :
  • 2712
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 39755

DS Chương Đọc Truyện

Chân Linh đại lục, thiên kiêu đương đại, yêu nghiệt tranh đấu, Vương Giả thét dài có thể Lạc Tinh thần, hoàng giả xoay tay có thể già Thương Khung. Xuất thân thấp hèn thiếu niên Tiêu Diệp, đến viễn cổ truyền thừa, mở ra Nghịch Thiên lữ trình, quét ngang vạn địch, chiến phá Cửu Hoang. Vô Địch ch...
Xem thêm