Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Vợ Trước Muốn Tái Hôn

  • Số Chương :
  • 183
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 7749

DS Chương Đọc Truyện

Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật.Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh.Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xương, mọi cách nhục nhã.Cô phòng không gối chiếc, không muốn làm oán phụ khuê phòng, lạnh l...
Xem thêm

Danh sách chương