Vô Thường

Vô Thường

  • Số Chương :
  • 1679
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 59014

DS Chương Đọc Truyện

Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn Lang! Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả! Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai. Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất...
Xem thêm

Danh sách chương