Vô Thượng Thần Đồ

Vô Thượng Thần Đồ

  • Số Chương :
  • 310
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 839

DS Chương Đọc Truyện

Đây là một cái lấy thần đường làm chủ thế giới, tất cả mọi người đều có hi vọng thành thần. Đi Lôi thần thần đường, có thể trở thành Lôi thần. Đi Sơn thần thần đường, có thể trở thành Sơn thần. Nơi này có Phong thần, Thủy thần, Hà thần, Sinh Dục chi thần, Đại Địa chi thần, Âm Mưu chi thần vân vân...
Xem thêm

Danh sách chương