Vô Thượng Long Ấn

Vô Thượng Long Ấn

  • Số Chương :
  • 526
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 39323

DS Chương Đọc Truyện

Long Ấn: Tinh phách của Thần Long biến thành ấn ký hình rồng. Thần Long: Sinh vật chí dương do thiên địa linh khí tạo thành. - Tề Bắc là một người sống ở địa cầu, ưa thích mạo hiểm. Trong một lần đi mạo hiểm, chiu vào trong một hang đá nhặt được một khối đá hính rồng. Hắn cầm lên coi thử liền bị năn...
Xem thêm