Vô Tận Đan Điền

Vô Tận Đan Điền

  • Số Chương :
  • 3611
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 332117

DS Chương Đọc Truyện

Với các môn võ học thất truyền không được ai biết đến. Chỉ có Nhiếp Vân sau khi vô tình trọng sinh mà đã đến được nơi bí ẩn đó!Bản thân hắn chẳng tốt lành khi mang rất nhiều ân oán, mắc nhiều sai lầm, dẫn đến nhiều người thân, kẻ mất đi, người ly khai thậm chí nhận giặc làm bạn đến độ khiến thân von...
Xem thêm