Vô hạn súng ống đạn dược kho

Vô hạn súng ống đạn dược kho

  • Số Chương :
  • 351
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 11121

DS Chương Đọc Truyện

Diệp tranh mỗi ngày đối mặt sinh hoạt, bình đạm mà buồn tẻ, ở một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ dưới, giải cứu một vị bị cầm tù thật lâu ma thần, ma thần vì báo đáp hắn, đưa tặng hắn một cái nghịch thiên Thần Khí vô hạn súng ống đạn dược kho, trợ hắn ở dị giới công thành rút trại, thành tựu một phen đế vươn...
Xem thêm