Vô Địch Huyết Mạch

Vô Địch Huyết Mạch

  • Số Chương :
  • 1892
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 11526

DS Chương Đọc Truyện

Vô ngần vũ trụ, Huyết Mạch vi tôn! Xuất sinh quyết định tất cả, Siêu Phẩm Huyết Mạch Giả, sinh ra có Thần Thông, dời núi lấp biển, tróc tinh cầm nguyệt, Thập Phẩm Phế Mạch Giả, thọ không hơn trăm, tiền đồ u ám, giun dế một đời! Thiếu niên Dương Phàm, Thất Tinh Tông một phổ thông tạp dịch, chú định...
Xem thêm