Vạn Đạo Long Hoàng

Vạn Đạo Long Hoàng

  • Số Chương :
  • 2325
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 121

DS Chương Đọc Truyện

Thiếu niên Lục Minh, huyết mạch bị đoạt, biến thành phế nhân, nhận hết khuất nhục. May mắn được Chí Tôn Thần Điện, trùng sinh vô thượng huyết mạch, từ đây chân đạp thiên tài, một đường nghịch tập, đạp lên nhiệt huyết con đường huy hoàng. Phệ vô tận sinh linh, dung Chư Thiên huyết mạch, vượt thiên s...
Xem thêm

Danh sách chương