Tuyệt Thế Linh Thần

Tuyệt Thế Linh Thần

  • Số Chương :
  • 2415
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 727350

DS Chương Đọc Truyện

Tô gia thiếu chủ Tô Mạc, thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn, lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác rưởi võ hồn, nhận hết khuất nhục... Lại xem Tô Mạc như thế nào bằng vào nghịch thiên võ hồn, một đường quật khởi, một đường nghịch tập... Luyện kỳ công, được kỳ bảo, xông tuyệt địa, chiến thiên kiêu, thôn...
Xem thêm