Tương Du Nữ Quan

Tương Du Nữ Quan

  • Số Chương :
  • 71
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1591

DS Chương Đọc Truyện

Truyện cùng hệ liệt với bộ “Công chúa lảng vảng, quần thần cẩn thận”Truyện được edit phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả.Giới thiệu:Nhiếp chính vương một tay che trời đột nhiên đề cử thực hiện tân chính.Thiếu nữ nào đó bởi vì kế mưu sinh, thừa nước đục thả câu.Kết quả vừa vào vương phủ đã...
Xem thêm