Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

  • Số Chương :
  • 5250
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 15522

DS Chương Đọc Truyện

Chinh tiên đồ, đạp thần khuyết, ta muốn tiêu dao ! Tu tán anh, đúc tiên thể, tuyên vô thượng tiên ngấn ! Tinh không mở, phong thần chiến, thần tiêu thâm xử quy gia lộ ! Ta là Tiêu Hoa, đây là ta tại Tiên Giới di sơn đảo hải, sáng tạo sinh linh, tiêu dao thanh minh, trường sinh bất tử thậm chí tạ...
Xem thêm

Danh sách chương