Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

  • Số Chương :
  • 2818
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 67235

DS Chương Đọc Truyện

Tám năm trước, Lôi Đình Cổ Thành một đêm kinh biến, thiếu thành chủ Tần Mệnh giải vào Thanh Vân Tông là nô, 20 vạn dân chúng đuổi vào Đại Thanh Sơn làm nô. Tám năm sau, Tôi Linh vào võ, Tu La thức tỉnh, bất khuất thiếu niên nghịch thiên quật khởi. Cho ta một thanh đao, có thể phá thương khung, cho...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất