Tử Kinh Lệnh

Tử Kinh Lệnh

  • Số Chương :
  • 2568
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 107612

DS Chương Đọc Truyện

Thiên địa hữu chính khí, Tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, Thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hạo nhiên, Phái hồ tắc thương minh. Trong lòng còn có chính khí, không địa vực có khác, vô tính đừng phân chia, không thân phận chi kém. Hắn gọi Nam Phong, từ trong đống người chết leo ra lần...
Xem thêm