Tu Chân Liêu Thiên Quần

Tu Chân Liêu Thiên Quần

  • Số Chương :
  • 1719
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 528

DS Chương Đọc Truyện

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tiên hiệp chuunibyou thâm niên người bệnh giao lưu quần, bên trong quần bạn nhóm đều lấy 'Đạo hữu' tương xứng, quần danh thiếp đều là các loại Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư. Liền chủ nhóm lạc đường chó cảnh đều xưng là Đại yêu khuyển r...
Xem thêm