Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)

  • Số Chương :
  • 632
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 26054

DS Chương Đọc Truyện

Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chu...
Xem thêm