Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

  • Số Chương :
  • 162
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1093

DS Chương Đọc Truyện

Trường tương tư là bộ thứ hai trong hệ liệt Sơn Hải kinh của tác giả Đồng Hoa, bộ thứ nhất là hai tập Từng thề ước (Từng hứa hẹn). Tác giả nói đây là tác phẩm có bối cảnh rộng lớn nhất của mình và nói rằng đây là một câu chuyện có kết thúc HE (Happy ending). Chúng ta sẽ được gặp lại những nhân vật t...
Xem thêm