Trường Sinh Quỷ Tiên

Trường Sinh Quỷ Tiên

  • Số Chương :
  • 594
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 11292

DS Chương Đọc Truyện

Thế giới này bị bệnh, vô luận tiên phàm đều mắc phải một loại tên là Trường Sinh ngoan tật. Tại trường sinh bất tử ảnh hưởng dưới, các loại tu hành pháp hướng về quỷ dị không hiểu phương hướng nhất kỵ tuyệt trần. 【 Trụ Thai kỳ: 20 tuổi phía sau, tứ chi dần dần héo rút 】 【 Tổng Giác kỳ: 50 tuổi...
Xem thêm

Danh sách chương