Trục Lộc Thiên Đình

Trục Lộc Thiên Đình

  • Số Chương :
  • 562
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 609

DS Chương Đọc Truyện

Thái bình đã lâu Thiên Đình, theo Ngọc Đế tiến vào một tiểu kiếp bế quan muộn tao kỳ, các đại lưu phái vì tranh đoạt tiên mật, đánh đến một chỗ gà mao. Ngày càng suy thoái dị bảo lưu truyền nhận người dây thừng cung cung chủ hồ đồ tiên, năm này từ thăng thiên động tiếp về ba tên đồ đệ. . . Đường Lâ...
Xem thêm

Danh sách chương