Tru Tiên

Tru Tiên

  • Số Chương :
  • 259
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 3289

DS Chương Đọc Truyện

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc.Câu chuyện này, bắt đầu từ...
Xem thêm

Danh sách chương

Loading...