Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

  • Số Chương :
  • 91
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 8481

DS Chương Đọc Truyện

Bối cảnh: tác gia thụ sống lại, sống lại vẫn làm tác gia. Bối cảnh truyện là ủng hộ hôn nhân đồng tính. Hôn nhân ngọt ngào hằng ngày chiếm đa số, kiêm chức đánh quái~~Chủ CP: Muộn tao tinh anh công X dương quang hiền thê thụPhó CP: Mặt than công X nữ vương thụNội dung nhãn: Trọng sinh, cường cường,...
Xem thêm