Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu

Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu

  • Số Chương :
  • 68
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 4574

DS Chương Đọc Truyện

Nhân duyên giữa hai người bắt đầu từ làn đầu tiên gặp mặt trong tình huống không bình thường để rồi Du Tùng phải làm mọi cách ddeer tìm thấy cô. Đây là một đoạn hấp dẫn và theo đuổi, tìm kiếm và chuộc lỗi, yêu và oán giận đan xen cuộc hành trình.
Xem thêm