Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng

  • Số Chương :
  • 184
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2949

DS Chương Đọc Truyện

Lần đầu tiên khi thấy nàng trẫm đã biết nàng chính là người mà trẫm nhân định phải có được.Trẫm muốn lấy nàng.Muốn nàng trở thành nữ nhân của trẫm.Trẫm cảm thấy rằng tất cả những người trên thế gian này bắt nạt nàng đều đáng chết như nhau, chỉ có trẫm được phép khi dễ nàng.# Chỉ nhìn nàng một cái, l...
Xem thêm