[Tống] Nằm Thương Nhật Kí

[Tống] Nằm Thương Nhật Kí

  • Số Chương :
  • 40
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1723

DS Chương Đọc Truyện

Kurihara Yuzuka không ngừng phân tích mình nằm thương (nằm cũng trúng đạn) nguyên nhân. Tổng kết lại chỉ có một người -- nàng hội trưởng đại nhân. Kể từ nàng leo lên phó hội trưởng chỗ ngồi sau, nàng cũng không ngừng nằm thương, thậm chí bị hội trưởng nhìn thấy nàng xuyên nữ phó trang bộ dạng....
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất

Danh sách chương