Tòng Linh Khai Thủy Đích Đô Thị Luyện Cấp Sinh Hoạt

Tòng Linh Khai Thủy Đích Đô Thị Luyện Cấp Sinh Hoạt

  • Số Chương :
  • 68
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 839

DS Chương Đọc Truyện

Tại toàn cầu thủ khoản AR(thực tế hư cấu hóa) MMO RPG trò chơi 'Fantasy World' chính thức tuyên bố mở ra, mọi người vì thế nhảy cẫng hoan hô, cả đám đều chuẩn bị nghênh đón thời đại mới đến lúc. Lục Cận một tên nội trắc ba năm đỉnh cấp người chơi, tại open service ngày đầu tiên đột nhiên xuyên qua!...
Xem thêm