Tông Chủ Người Đâu

Tông Chủ Người Đâu

  • Số Chương :
  • 471
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 12149

DS Chương Đọc Truyện

Lâm Tiên Giới, Đại Hoang Sơn, Vô Tẫn môn. "Đại Sư Huynh, cái kia lão đầu lại tới!" "Trước hết để cho hắn ở chân núi chờ lấy." "Không tốt a Đại Sư Huynh, nhân gia dù sao là một cái Thiên Tôn, hơn nữa còn là đến bái kiến Tông Chủ." "Hắn lại đánh không lại ta." "Tốt sư huynh, bất quá Sư Đệ quả thự...
Xem thêm