Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống

  • Số Chương :
  • 3367
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 874794

DS Chương Đọc Truyện

Ngươi gặp giết gà bạo Xuất Thần cấp huyết mạch chưa? Người gặp giết Cáp Mô bạo xuất thần phẩm vũ kỹ chưa? Người gặp toàn bộ thế giới Nữ Nhân là một mình hắn Nam Nhân điên cuồng chưa? Vai khiêng Đồ Long Đao,tay cầm Chư Thần Kiếm , ca liền hỏi một câu: "Tiên sư nó, còn có ai"? Trạch nam Long Phi m...
Xem thêm