Tối Cường Hệ Thống Chưởng Môn

Tối Cường Hệ Thống Chưởng Môn

  • Số Chương :
  • 23
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1856

DS Chương Đọc Truyện

Ta là chưởng môn thì còn sợ người nào? Có hệ thống trong tay thì sẽ sợ ai? Luyện Đan, Luyện Khí, Thuần Thú, Trận Pháp, Chế Phù? Chỉ là chuyện nhỏ đã có thể mãn cấp! Mọi người đều nói tu chân gian nan, nhưng Diệp Văn lại không cho là như vậy. chỉ cần làm một ít nhiệm vụ, giả nai một chút là chuy...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất