Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

  • Số Chương :
  • 439
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 6193

DS Chương Đọc Truyện

Toàn cầu tiến hóa thời đại, nhân loại cùng quái thú cùng tồn tại, tiến hóa là duy nhất chủ đề! Sở Chu xuyên qua đến thế giới này, 17 tuổi năm đó, thức tỉnh rồi thuộc tính bảng! Hô hấp pháp, chiến kỹ, thiên phú, thêm điểm liền có thể thăng cấp! Cơ sở hô hấp pháp, thăng cấp một vạn tầng, biến thành...
Xem thêm

Danh sách chương