Toàn Cầu Mỗi Nguyệt Nhất Cá Tân Quy Tắc

Toàn Cầu Mỗi Nguyệt Nhất Cá Tân Quy Tắc

  • Số Chương :
  • 442
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 8149

DS Chương Đọc Truyện

「Lam Tinh 4.0 phiên bản sẽ ở, ngày 1 tháng 4 rạng sáng 12:00 bắt đầu không ngừng đổi mới, lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau.」 「Mới tăng tháng này quy tắc "Sinh động đạt nhân": Tất cả người chơi mỗi ngày nhất định phải cùng người khác trò chuyện 1000 câu nói. . .」 Khi m...
Xem thêm

Danh sách chương