Tổ Tông Tại Thượng

Tổ Tông Tại Thượng

  • Số Chương :
  • 491
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 776

DS Chương Đọc Truyện

"Đây là hệ thống? Ta bàn tay vàng? Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta?" Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế Giới, bỏ ra hai trăm năm, đã trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ, lấy vợ sinh con, đã thành lập nên một cái gia tộc. Ngoài ý muốn trọng thương sau khi chết, mới kích hoạt 'Gia tộc quật khởi hệ thống' ....
Xem thêm