Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ

  • Số Chương :
  • 8
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 385

DS Chương Đọc Truyện

Tôi bị giam ở đây bởi một lời nguyền: bí mật của tôi, không thể nói cho bất kỳ ai. Trừ khi tôi chết, chứ nếu không sẽ chẳng người nào nhìn thấy ghi chép của tôi. Thế nên, khi bạn nhìn thấy ghi chép của tôi thì chỉ có một khả năng: Tôi đã chết!Có thể nói Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ là bộ tiểu thuyết ho...
Xem thêm

Danh sách chương