Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

  • Số Chương :
  • 41
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 851

DS Chương Đọc Truyện

Cô sống ở thời hiện đại do đó không bao giờ cô nghĩ tới vào một ngày cô leo núi không cẩn thận rớt xuống vách núi,cư nhiên hồn của cô lại nhập vào  tân nương trong kiệu hoa.Trong kinh thành mọi người hay đồn rằng tân lang bệnh ma quấn thân, mắc phải quái bệnh, sống không lâu ở nhân thế, là Chiến thầ...
Xem thêm