Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

  • Số Chương :
  • 287
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 36486

DS Chương Đọc Truyện

Vương Lệnh, một cái không gì làm không được tu chân kỳ tài, ba tuổi Kim Đan, năm tuổi Nguyên Anh, bảy tuổi Hóa Thần... Làm vì trên cái thế giới này cơ hồ không gì làm không được tồn tại, Vương Lệnh đem như thế nào nghênh đón chính mình sắp đến cuộc sống cấp ba? Hắn tâm nguyện là, hòa bình thế giới...
Xem thêm