Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

  • Số Chương :
  • 709
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 11954

DS Chương Đọc Truyện

Kim Phi Dao là một người có thuần linh căn nhưng lại là ngươi theo con đường tu thể duy nhất trong môn phái.Đại bộ phận người có thuần linh căn sẽ lựa chọn con đường tu tiên bởi vì chân chính tu luyện tiên pháp thành đại đạo.Cuối cùng Kim Phi Dao bằng con đường tu thể có thể leo lên đến đỉnh cao khô...
Xem thêm