Tiên Võ Kim Dung

Tiên Võ Kim Dung

  • Số Chương :
  • 900
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1729

DS Chương Đọc Truyện

Bắc Thiên Vương Tiêu Phong một chưởng thiên khuynh, Độc Cô Cầu Bại kiếm phân Cửu Châu Vương Trùng Dương lột xác ngàn năm bất hủ, Đạo môn chân quân Hoàng Thường cửu sinh cửu tử phản lão hoàn đồng Vô Danh Lão Tăng có phật quốc vô lượng tịnh thổ, đây là một biến dị dung hợp Kim Dung thế giới, nắm g...
Xem thêm

Danh sách chương