Tiên Võ Đế Tôn

Tiên Võ Đế Tôn

  • Số Chương :
  • 1589
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 610866

DS Chương Đọc Truyện

Chín ngàn năm trước, Tiên Võ Đế Tôn suất lĩnh trăm vạn Thần Tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại không một người trở về, chỉ có một sợi chân hỏa còn sót lại thế gian. 9,000 năm sau, môn phái phế đồ Diệp Thần, bị đuổi ra tông môn, không thể là nhà, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được Chân Hỏ...
Xem thêm