Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

  • Số Chương :
  • 1457
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 11287

DS Chương Đọc Truyện

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đ...
Xem thêm