[Convert]-Tiễn Hoàng

[Convert]-Tiễn Hoàng

  • Số Chương :
  • 524
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 10402

DS Chương Đọc Truyện

Đây là một cái kỹ thuật trạch cứu vớt thế giới cố sự. Bởi vì sa vào game mà xa lánh cuộc sống hiện thực mọt game Roddy, là 《 Liệt Thổ 》 bên trong lớn nhất tiếng tăm Du Hiệp một trong. Nhưng mà một lần xuyên qua, lại làm cho hắn bất ngờ tiến vào thế giới game, cũng trở lại khai phục hai năm trướ...
Xem thêm