Tiên Hiệp Thế Giới

Tiên Hiệp Thế Giới

  • Số Chương :
  • 825
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1730

DS Chương Đọc Truyện

Lúc bước lên con đường tu tiên, ngàn vạn Tiên đạo phía trước, mà ngươi chẳng qua là giống như là con sâu cái kiến tồn tại , lúc tất cả khi dễ, vô số bất bình hạ xuống ngươi thân, ngươi là nên ẩn nhẫn, hay là nên phấn khởi mà tranh giành, không sợ sinh tử?
Xem thêm