Tiên Giới Doanh Gia

Tiên Giới Doanh Gia

  • Số Chương :
  • 4350
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1631

DS Chương Đọc Truyện

Chu Thư đã xuyên việt rồi, xuyên việt đến một cái tu tiên thế giới. Hắn có máy tính bình thường trí nhớ cùng tính toán lực, còn có dũng khí cùng kiên định. Hắn, sẽ đi đến đỉnh phong. Bình thường hướng phàm nhân lưu, từng bước phát triển câu chuyện.
Xem thêm