Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

  • Số Chương :
  • 159
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1514

DS Chương Đọc Truyện

Nàng là một người hiện đại. Chính vì thế nàng không cam lòng chung chồng với kẻ khác. Hắn là Thế tử Tĩnh vương, kinh tài tuyệt diễm nhưng lại ốm đau bệnh tật.Ngày hắn tuyển phi, bức họa của nàng được đem đến, trải qua băn khoăn lo lắng nàng viết liền một bức thư gửi đến hắn chỉ vẻn vẹn một dòng:" Kh...
Xem thêm