Thôn Thần Chí Tôn

Thôn Thần Chí Tôn

  • Số Chương :
  • 430
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 5014

DS Chương Đọc Truyện

Thượng cổ thời kỳ, thần ma chúa tể thế giới, lưu lại vô số truyền thừa! Thiếu niên Tần Trầm, lấy được Thôn Thần Ngộ Đạo Quyết, thôn phệ thần ma truyền thừa, lĩnh ngộ vạn thiên đạo pháp, thành tựu đệ nhất chí tôn! Ta Thôn Thần nhất tộc lúc trở về, chính là cái này vạn thiên thế giới, rung động ng...
Xem thêm