Thôn Phệ Tinh Không Chi Lữ Giả

Thôn Phệ Tinh Không Chi Lữ Giả

  • Số Chương :
  • 519
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1249

DS Chương Đọc Truyện

Đại Niết Bàn lúc sau ba trăm năm, một cái người từ ngoài đến theo Địa Cầu quật khởi, đi trước vũ trụ chinh chiến chuyện xưa. Thôn Phệ Tinh Không đồng nghiệp, đơn thế giới, tuân theo nguyên tác đặt ra, không ma huyễn sửa đổi.
Xem thêm