Thiên Kim Hạ Phủ

Thiên Kim Hạ Phủ

  • Số Chương :
  • 100
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2483

DS Chương Đọc Truyện

Mẫu thân xuyên không mà tới, phụ thân lãnh diện tài trí, ca ca cùng Long Phượng thai tinh nghịch quỷ quái, bảy đại cô tám đại di (dì) lắm chiêu, đó là đống dây mơ rễ má của Hạ Viên.Thế hệ nhà Hạ gia: Hạ lão thái gia, Hạ lão thái thái. 1. Đại phòng: Đại lão gia Hạ Tiềm Kim, Đại thái thái Ninh phu nhâ...
Xem thêm